Menu

Specjalista ds. badań i rozwoju – biologia

Miejsce wykonywania pracy: Biovico Sp. z o.o. ul. Hutnicza 15B, 81-061 Gdynia

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie prac badawczo -rozwojowych zmierzających do oznaczania aktywności biologicznej, efektywności działania oraz bezpieczeństwa stosowania wyrobów biomedycznych kierowanych na potrzeby medycyny regeneracyjnej i sportowej;
 • określanie aktywności biologicznej związków in vitro ( w hodowli komórkowej ) jak również in vivo ( na zwierzęcych modelach chorób );
 • projektowanie nowych i ulepszenie istniejących metod badawczych na poziomie in vitro oraz in vivo w zakresie badania aktywności związków wobec głównych zespołów chorobowych, tj. choroby układu ruchu, choroby metaboliczne,choroby reumatyczne, procesy zapalne;
 • badanie mechanizmów molekularnych działania opracowywanych związków i biomateriałów;
 • podejmowanie merytorycznych decyzji niezbędnych do realizacji powierzonych przez przełożonych zadań badawczych w założonym czasie oraz standardzie;
 • aktywna współpraca z innymi członkami zespołu badawczego nad rozwojem nowych produktów;
 • projektowanie eksperymentów oraz aktywna kontrola poziomu realizacji projektów;
 • współtworzenie strategii rozwoju nowych produktów;
 • wsparcie merytoryczne dla pozostałych działów firmy.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk biomedycznych, ze specjalizacją w dziedzinie: biologii komórki, biotechnologii, biochemii lub pokrewnej;
 • zakończone studia doktorskie bądź 3 letnie doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym bądź biotechnologicznym;
 • doświadczenie w rozwijaniu i zastosowaniu wyspecjalizowanych modeli in vivo lub in vitro w projektach z dziedziny badań nad nowymi biomateriałami, lekami lub pokrewnych, w otoczeniu przemysłowym lub akademickim;
 • doświadczenie w hodowli linii komórkowych oraz pierwotnych komórek in vitro, mile widziane doświadczenie w pracy z komórkami macierzystymi;
 • doświadczenie w badaniach in vitro i in vivo związanych z rozwojem biomateriałów;
 • doświadczenie w metodach biochemicznych oznaczania mechanizmu działania związków, w tym znajomość takich technik jak qPCR, Western blot, ELISA, cytometria przepływowa, immunohistochemia, immunofluorescencja;
 • wiedza z zakresu chemii polimerów, fizyki polimerów, reologii;
 • doświadczenie w opracowywaniu modeli badawczych na poziomie biochemicznym oraz komórkowym;
 • mile widziany udział w projektach badawczych związanych z biomateriałami w zastosowaniu ortopedycznym lub reumatologicznym;
 • samodzielność, kreatywność, zaangażowanie;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • uczestnictwo w ambitnych projektach badawczych w ramach aktualnie realizowanych prac badawczych
 • pracę w doskonale wyposażonym laboratorium badawczo-rozwojowym
 • profesjonalne wdrożenie do pracy oraz szkolenia
 • możliwość rozwoju i awansu w strukturze firmy
 • pracę z bardzo ciekawymi tematami badawczymi w innowacyjnej firmie biotechnologicznej

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres e-mail: rnd@biovico.pl z dopiskiem nazwy stanowiska w temacie wiadomości.

Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej/doktorskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.


W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez firmę Biovico Sp. o.o.

Obowiązek informacyjny

Informacja dla Kandydata o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności: zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biovico Sp. z o.o. ul. Hryniewickiego 6b/135, 81-340 Gdynia 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@biovico.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl