Menu

Młodszy Specjalista ds. badań i rozwoju – biomateriały

Miejsce wykonywania pracy: Biovico Sp. z o.o. ul. Hutnicza 15B, 81-061 Gdynia

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie badań badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie oraz udoskonalenie iniekcyjnych materiałów do regeneracji tkanki chrzęstnej;
 • Wykonywanie bieżących analiz fizykochemicznych opracowywanych materiałów;
 • Badania związane z charakterystyką materiałów, zgodną z normami oraz wytycznymi dla wyrobów medycznych;
 • Aktywny udział w rozwoju przedklinicznym oraz klinicznym materiału;
 • Prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych badań;
 • Opracowywanie wyników oraz raportów z przeprowadzonych analiz i doświadczeń;
 • Aktywna współpraca z innymi członkami zespołu badawczego nad rozwojem nowych produktów oraz analiz związanych z procesem ich wytwarzania;
 • Wsparcie merytoryczne dla pozostałych działów firmy pod względem możliwości zastosowania danych metod analitycznych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe, ze specjalizacją w dziedzinie: inżynierii materiałowej, chemii, chemii organicznej, technologii chemicznej, chemii polimerów, technologii biopolimerów;
 • Warunek konieczny: gruntowna wiedza oraz praktyczne doświadczenie w użyciu zaawansowanych technik analitycznych(chromatografia cieczowa, spektrometria UV/VIS, FTIR, NMR, MS);
 • Wiedza z zakresu chemii organicznej, inżynierii materiałowej oraz chemii polimerów;
 • Doświadczenie w samodzielnej pracy laboratoryjnej;
 • Doświadczenie w zakresie obsługi aparatury analitycznej;
 • Mile widziane: doświadczenie w pracy w laboratorium analitycznym lub przemyśle farmaceutycznym;
 • Dokładność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków;
 • Samodzielność, kreatywność, zaangażowanie;
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Uczestnictwo w ambitnych projektach badawczych w ramach aktualnie realizowanych prac badawczych;
 • Pracę w nowo otwartym, doskonale wyposażonym laboratorium badawczo-rozwojowym;
 • Profesjonalne wdrożenie do pracy oraz szkolenia;
 • Możliwość rozwoju i awansu w strukturze firmy;
 • Pracę z bardzo ciekawymi tematami badawczymi w innowacyjnej firmie biotechnologicznej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres e-mail: rnd@biovico.pl z dopiskiem nazwy stanowiska w temacie wiadomości.

Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej/doktorskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.

W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji przez firmę Biovico sp. z o. o. (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl