Menu

Młodszy specjalista ds. badań i rozwoju – biologia

Miejsce wykonywania pracy: Biovico Sp. z o.o. ul. Hutnicza 15B, 81-061 Gdynia

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oznaczania aktywności biologicznej oraz efektywności działania wyrobów biomedycznych na bazie kwasu hialuronowego;
 • określanie aktywności biologicznej związków in vitro (w hodowli komórkowej);
 • wykonywanie bieżących analiz biochemicznych związanych z realizacją projektu;
 • prowadzenie dokumentacji dla przeprowadzanych doświadczeń laboratoryjnych;
 • opracowywanie wyników oraz raportów;
 • aktywna współpraca z innymi członkami zespołu badawczego nad rozwojem nowych produktów;
 • przegląd dostępnych baz danych oraz publikacji naukowych pod kątem rozwoju projektu.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk biomedycznych, ze specjalizacją w dziedzinie: biologii komórki, biotechnologii, biochemii lub pokrewnej
 • mile widziane doświadczenie w w przemyśle farmaceutycznym bądź  biotechnologicznym;
 • doświadczenie w hodowli linii komórkowych, mile widziane doświadczenie w pracy z komórkami macierzystymi
 • doświadczenie w prowadzeniu badań metodami takimi jak: qPCR, Western blot, ELISA, cytometria przepływowa, immunohistochemia, immunofluorescencja;
 • dokładność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków;
 • samodzielność, kreatywność i zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • uczestnictwo w ambitnych projektach badawczych w ramach aktualnie realizowanych prac badawczych
 • pracę w doskonale wyposażonym laboratorium badawczo-rozwojowym
 • profesjonalne wdrożenie do pracy oraz szkolenia
 • możliwość rozwoju i awansu w strukturze firmy
 • pracę z bardzo ciekawymi tematami badawczymi w innowacyjnej firmie biotechnologicznej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres e-mail: rnd@biovico.pl z dopiskiem nazwy stanowiska w temacie wiadomości.

Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej/doktorskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.

W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez firmę Biovico Sp. o.o.

Obowiązek informacyjny

Informacja dla Kandydata o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności: zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biovico Sp. z o.o. ul. Hryniewickiego 6b/135, 81-340 Gdynia 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@biovico.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl