Menu

07. INNOTECH – IMOC

Celem projektu datowanego na lata 2013-2017 jest wdrożenie materiałów opatrunkowych z bionanocelulozy. Zajmujemy się w nim modyfikacją kompozycji substancji aktywnych, które będzie można w takim opatrunku zastosować.


Projekt: „Innowacyjne, modyfikowalne opatrunki nanocelulozowe”.

innotech             ncbir

Umowa o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/37/228114/NCBR/14

Data zawarcia umowy: 4 czerwca 2014

Wartość projektu: 3 465 661,00 PLN

Dofinansowanie: 2 489 707,00 PLN

Okres realizacji: kwiecień 2014 – marzec 2017

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH III, ścieżka IN-TECH.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl