Menu

06. POIG.01.04.00-22-183/12 – Imnutra

W ramach projektu w latach 2013-2015 poszukiwaliśmy związków aktywnych ekstraktowanych z roślin i grzybów, które znajdą swoje zastosowanie w leczeniu określonych chorób.


Projekt: „Opracowanie oraz wdrożenie nowych immunomodulujących oraz przeciwbakteryjnych nutraceutyków”.

poig-logotyp          efrr

Umowa o dofinansowanie: POIG.01.04.00-22-183/12

Data zawarcia umowy: 27 luty 2013

Wartość projektu: 6 540 166,00 PLN

Dofinansowanie: 4 410 100,00 PLN

Okres realizacji: lipiec 2012 - czerwiec 2015.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl