Menu

03. POIR.01.01.01 – HA


Drukowanie

   Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania stabilizowanego kwasu hialuronowego do iniekcji dostawowych, wzbogaconego o dodatkowe związki.

Projekt: „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”.

   Celem projektu jest przygotowanie technologii do komercyjnego wdrożenia stabilizowanego kwasu hialuronowego, wzbogaconego o związki krzemu oraz lecytynę, do iniekcji dostawowej stanowiący innowacyjny produkt do wiskosuplementacji. Dzięki zastosowaniu kombinacji kwasu hialuronowego oraz lecytyny możliwe będzie uzupełnienie niedoborów mazi stawowej oraz zapewnienie odpowiedniego efektu lubrykacyjnego panewek stawowych. Natomiast, wykorzystanie w preparacie związków krzemu zahamuje proces degradacji oraz uruchomi procesy związane z regeneracją chrząstki, co istotnie wpłynie na komfort życia pacjentów. Opracowany produkt będzie przełomowy w skali kraju oraz świata. W ramach projektu planowane jest przyśpieszenie optymalizacji formulacji oraz badań efektywności działania końcowego produktu oraz przeprowadzenie kosztownych badań związanych z wytworzeniem szarż technologicznych. W ramach projektu przeprowadzone zostanie podniesienie skali i wytworzenie serii pilotażowych, które zostaną wykorzystane do badań walidacyjnych, przedklinicznych oraz klinicznych. Opracowana zostanie również dokumentacja technologiczna i rejestracyjna pozwalająca na szybkie wdrożenie preparatu na rynek po zakończeniu projektu. W wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie pełna gotowość do uruchomienia produkcji pierwszego polskiego preparatu do wiskosuplementacji stawu kolanowego na bazie kwasu hialuronowego wzbogaconego o związki krzemu i lecytynę.


Umowa o dofinansowanie: POIR.01.01.01.-00-0864/16

Data zawarcia umowy: 18 sierpnia 2017

Wartość projektu: 11 201 150,70 PLN

Dofinansowanie: 7 322 985,18 PLN

Okres realizacji: styczeń 2017 – czerwiec 2020

Postępowanie nr 2/POIR_1.1.1/2018.

W postępowaniu nr 2/POIR_1.1.1/2018 na usługę rozlewu kwasu hialuronowego jako usługodawcę wyłoniono firmę INNATE S.R.L., Viale Industria 11-13, 15067 Novi Ligure (AL.)


Postępowanie nr 1/POIR_1.1.1/2018.

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników związanych z realizacją projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów” Biovico Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: kwasu hialuronowego. Postępowanie nr 1/POIR_1.1.1/2018.

W postępowaniu nr 1/POIR_1.1.1/2018 na dostawę kwasu hialuronowego do badań: jako dostawcę wyłoniono HTL S.A.S., ZI de l'Aumaillerie, 35133 Javené-France.

Postępowanie nr 4/POIR_1.1.1/2018

W postępowaniu nr 4/POIR_1.1.1/2018 na dostawę materiałów eksploatacyjnych, jako dostawców wyłoniono:

• Płytki hodowlane: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk.Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 3392,92PLN

• Pipety serologiczne: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 671,00PLN

• Pipety Pasteur: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 53,77PLN

• Mikroprobówki 100ul: brak oferty – nierozstrzygnięte

• Mikroprobówki 1500ul: BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k/ Warszawy. Data wpłynięcia: 09.04.2018.Cena: 62,12PLN

• Mikroprobówki 2ml: BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k / Warszawy.Data wpłynięcia: 09.04.2018.Cena: 110,85PLN

• Filty strzykawkowe MilexSV: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Vilaki do HPLC: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Strzykawki 20ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 60,00PLN

• Strzykawki 1ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 45,00PLN

• Filtry strzykawkowe 0,02um: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Filtry strzykawkowe 0,2um: ANCHEM, ul.Międzyborska 23, 04-041 Warszawa. Data wpłynięcia: 05.04.2018.Cena: 250,00PLN

• Filtry strzykawkowe 0,45um: ANCHEM, ul.Międzyborska 23, 04-041 Warszawa. Data wpłynięcia: 05.04.2018.Cena: 250,00PLN

• Probówki wirówkowe 15ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018.Cena: 240,00PLN

• Probówki wirówkowe 50ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018.Cena: 280,00PLN

• Końcówki do pipet 1-10ul: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018.Cena: 180,00PLN

• Końcówki do pipet 200ul: BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k / Warszawy. Data wpłynięcia: 09.04.2018.Cena: 171,18PLN

• Końcówki do pipet 1ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 440,00PLN

• Końcówki do pipet 5ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 50,00PLN

• Końcówki do pipet 10ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 126,69PLN

• Probówki reakcyjne do PCR: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Rękawiczki jednorazowe M: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Rękawiczki jednorazowe S: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Rękawiczki jednorazowe L: brak oferty - nierozstrzygnięte

Postępowanie nr 3/POIR.1.1.1/2018 – odczynniki chemiczne

W postępowaniu nr 3/POIR_1.1.1/2018 na dostawę odczynników chemicznych do badań, jako dostawców wyłoniono:

• Azotan sodu: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia.Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018.Cena: 84,00 PLN

• Izopropanol: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia. Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 106,00PLN

• Kwas siarkowy: Chempur, Jana Lortza 70A, 41-940 Piekary Śląskie. Data wpłynięcia: 30.03.2018.Cena: 34,00PLN

• Alkohol etylowy: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia. Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 214,00PLN

• Wodorofosforan sodu: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia.Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 40,00PLN

• Diwodorofosforan sodu: Chempur, Jana Lortza 70A, 41-940 Piekary Śląskie.Data wpłynięcia: 30.03.2018.Cena: 53,00PLN

• Toluen: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia. Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 61,00PLN

• Azydek sodu: Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Data wpłynięcia: 04.04.2018. Cena: 337,50PLN

Postępowanie nr 5/POIR_1.1.1/2018

W postępowaniu nr 5/POIR_1.1.1/2018 na dostawę odczynników biologicznych do badań, jako dostawców wyłoniono:

• Odwrotna transkryptaza: Promega GmbH, Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim, Germany. Data wpłynięcia: 28.03.2018.Cena: 2116,00PLN

• Kity do oczyszczania RNA: A&A Biotechnology, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Data wpłynięcia: 03.04.2018.Cena: 829,80PLN

• Medium DMEM-F12: Thermo Fisher Scientific, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Data wpłynięcia: 04.04.2018. Cena: 425,25PLN

• RPMI 1640: Thermo Fisher Scientific, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Data wpłynięcia: 04.04.2018. Cena: 368,32PLN

• Roztwór L-glutaminy: Thermo Fisher Scientific, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Data wpłynięcia: 04.04.2018. Cena: 43,98PLN

• Przeciwciało iNOS: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Przeciwciało COX: Thermo Fisher Scientific, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Data wpłynięcia: 04.04.2018.1136,20PLN

Postępowanie ofertowe nr numer: 6/POIR.1.1.1/2018 – dostawa lecytyny

W postępowaniu nr 6/POIR_1.1.1/2018 na dostawę lecytyny, jako dostawcę wyłoniono:

CHEM-Link, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa. Data wpłynięcia: 03.04.2018. Cena: 8660,00EUR


   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do badań, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: ampułkostrzykawek.

Postępowanie ofertowe nr: 8/POIR.1.1.1/2018 –dostawa ampułkostrzykawek

Brak ofert - postępowanie nierozstrzygnięte.


   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na usługę ustalenia poziomu lipidów do badań, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert”.

Postępowanie ofertowe nr:7/POIR.1.1.1/2018 –ustalenie poziomu lipidów.

   W postępowaniu nr 7/POIR_1.1.1/2018 na ustalenie poziomu lipidów jako wykonawcę wyłoniono:
Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o.; Al. Zwycięstwa 96/98; 81-451 Gdynia.


   „W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na usługę ustalenia poziomu krzemu do badań, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert”.

Postępowanie ofertowe nr numer: 9/POIR.1.1.1/2018 – oznaczania poziomu krzemu w próbce żelu.

W postępowaniu nr 9/POIR_1.1.1/2018 na zbadanie poziomu krzemu jako wykonawcę wyłoniono:

      Scallad, Ul.Rubież 46 H, 61-612 Poznań; data wpłynięcia oferty 18.07.2018r., cena 129,15 PLN za przebadanie 1 próbki.


   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na usługę ustalenia poziomu lipidów do badań, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert.

Postępowanie ofertowe nr: 10/POIR.1.1.1/2018 – oferta na dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych.

   W postępowaniu nr 10/POIR_1.1.1/2018 na dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych wyłoniono następujących dostawców:

• Vialki do HPLC - Labindex Sp. c M. Grzelka, Michalis Stambuldzys ul. Nutki 3-5 02-785 Warszawa, kwota 63,96 PLN data otrzymania 24.07.2018r.;

• Zakrętki do vialek - Labindex Sp. c M. Grzelka, Michalis Stambuldzys ul. Nutki 3-5 02-785 Warszawa, kwota 108,24 PLN data otrzymania 24.07.2018r.;

• Strzykawki - Th. Geyer Polska Sp. z o.o, ul. Czeska 22A,, 03-902 Warszawa, kwota 153,75 PLN data otrzymania 24.07.2018r.;

• Filtry strzykawkowe, nr kat. GVWP04700, Durapore® Membrane Filter, 0.22 µm, - Th. Geyer Polska Sp. z o.o, ul. Czeska 22A,, 03-902 Warszawa, kwota 1301,34 PLN data otrzymania 24.07.2018r.;

• Diwodorofosforan sodu monowodny - Th. Geyer Polska Sp. z o.o, ul. Czeska 22A,, 03-902 Warszawa, kwota 418,20 PLN data otrzymania 24.07.2018r.;

• Filtry strzykawkowe 0,22 µm - Labindex Sp. c M. Grzelka, Michalis Stambuldzys ul. Nutki 3-5 02-785 Warszawa, kwota 153,75 PLN data otrzymania 24.07.2018r.;

• Filtry strzykawkowe 0,45 µm - Labindex Sp. c M. Grzelka, Michalis Stambuldzys ul. Nutki 3-5 02-785 Warszawa, kwota 153,75 PLN data otrzymania 24.07.2018r.;


   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do badań, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: drobnego sprzętu do laboratorium.

Postępowanie ofertowe nr numer: 11/POIR.1.1.1/2018 – dostawa drobnego sprzętu do laboratorium.

   W postępowaniu numer: 11/POIR.1.1.1/2018 – dostawa drobnego sprzętu do laboratorium jako dostawcę sprzętu wyłoniono: Th. Geyer Polska Sp. z o.o ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa , data wpłynięcia oferty 31.07.2018, cena: Mieszadło magnetyczne - 1 725,69 PLN; Elektroda pH-metru - 1316,10 PLN.


   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę drobnego sprzętu do badań, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: kolumny chromatograficznej.

Postępowanie nr 12/POIR_1.1.1/2018 oferta na dostawę kolumny chromatograficznej.

   Treść ogłoszenia została zmieniona 16.08.2018 - z zapytania ofertowego cofnięto zapis o odrzuceniu oferty w przypadku zaoferowania gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy (pkt XII. g). Możliwość składania ofert zostaje wydłużona do 20.08.2018 r.”

   W postępowaniu nr 12/POIR_1.1.1/2018 na dostawę kolumny chromatograficznej, jako dostawcę wyłoniono:

Polygen Sp. z o.o. ul. Górnych Wałów 46/1 44-100 Gliwice

Cena: 7 900,00 PLN netto + 23% VAT (9 717,00 PLN brutto).


Postępowanie nr 13/POIR_1.1.1/2018 oferta na dostawę nowego systemu dozująco – zasilającego – maszyny do napełniania ampułkostrzykawek.

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: nowego systemu dozująco – zasilającego – maszyny do napełniania ampułkostrzykawek.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13/POIR_1.1.1/2018 oferta na dostawę nowego systemu dozująco – zasilającego – maszyny do napełniania ampułkostrzykawek.

    W postępowaniu numer: 13/POIR_1.1.1/2018 – na dostawę nowego systemu dozująco – zasilającego – maszyny do napełniania ampułkostrzykawek jako dostawcę sprzętu wyłoniono: COLANAR GmbH, Carl-v.-Ossietzky-Str.32; D-07607 Eisenberg; data wpłynięcia 14.09.2018; cena 220 000,00 euro”.


Postępowanie nr 14/POIR_1.1.1/2018 oferta na dostawę nowego mieszalnika do roztworów z zbiornikiem.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 14/POIR_1.1.1/2018.

   W postępowaniu numer: 14/POIR_1.1.1/2018 – na dostawę nowego mieszalnika do roztworów ze zbiornikiem jako dostawcę sprzętu wyłoniono:

KATES POLSKA Sp. z o. , ul. Sprzętowa 3B, 10-467 Olsztyn; data wpłynięcia 10.09.2018; cena 525 164,00 PLN”.


Postępowanie ofertowe nr numer: 15/POIR_1.1.1/2018 oferta na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego - mieszadła mechaniczne.

W postępowaniu numer: 15/POIR_1.1.1/2018 oferta na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego - mieszadła mechaniczne jako dostawcę wyłoniono:

Lab-Szkło sc. ul. Lwowska 29, 30 -551 Kraków

Kwota oferty 3911,56 netto , 4811,22 brutto


Postępowanie 16/POIR_1.1.1/2018 oferta na usługę przeprowadzenia badania in vivo oraz in vitro.

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na usługi badawcze, zawiązane z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia badań in vivo oraz in vitro na prototypach produktów.

Rozstrzygnięcie postępowania 16/POIR_1.1.1/2018.

   W postępowaniu numer: 16/POIR_1.1.1/2018 oferta na usługę przeprowadzenia badania in vivo oraz in vitro jako wykonawcę wyłoniono:

Konmex sp. z o.o., ul. Dobra 8 lok.3, 05-804 Pruszków, data wpłynięcia 2.10.2018r., cena łączna za wszystkie badania 234 600,00 PLN.


Postępowanie ofertowe nr: 17/POIR.1.1.1/2018 – oferta na dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych.

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych związanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert.

Rozstrzygnięcie postępowania 17/POIR_1.1.1/2018.

   W postępowaniu numer: 17/POIR.1.1.1/2018 – oferta na dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych jako dostawcę wyłoniono:

ChemLand Zbigniew Bartczak ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard, data otrzymania 23.10.2018r, cena:

1) Jednorazowe naczynka wagowe o wymiarach 80×50×14 mm - 47,40 PLN,

2) Jednorazowe naczynka wagowe o wymiarach 55×35×6 mm - 55,84 PLN.

POLGEN Sp. z o.o. Sp. K; ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, data otrzymania 22.10.2018r. cena:

1) Pipety serologiczne o pojemności 10 ml - 572,05 PLN.


Postępowanie ofertowe nr: 18/POIR.1.1.1/2018 – oferta na dostawę odczynników biologicznych i materiałów zużywalnych.

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników biologicznych i materiałów zużywalnych związanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert.”

Rozstrzygnięcie postępowania nr 18/POIR_1.1.1/2018

   W postępowaniu numer: 18/POIR.1.1.1/2018 – oferta na dostawę odczynników biologicznych i materiałów zużywalnych jako dostawcę wyłoniono:

Strzykawki o pojemności 100 ml. Ilość: 200szt. Indywidualnie pakowane w blistry - Brak oferty

Probówki wirownicze o pojemności 15ml. Ilość: 1000szt - BIOKOM Systems M. Sidor spółka jawna ul. Wspólna 3; 05-090 Janki;data otrzymania 15.11.2018r., kwota 454,61 PLN.

Rękawiczki S/M/L. Ilość: 10x100 sztuk każdy rozmiar - Brak oferty

Hialuronidaza 1g. - Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30 61-626 Poznań, data otrzymania 16.11.2018r.; kwota 1082,03 PLN

Płodowa surowica bydlęca. Ilość: 6x500ml - Euryx sp. z o. o., ul Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk, data otrzymania 19.11.2018r.; kwota 2361,60 PLN

Medium Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F12, 1:1) 6*500 ml - Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30 61-626 Poznań, data otrzymania 16.11.2018r., kwota 464,94 PLN”.


Postępowanie 19/POIR_1.1.1/2018 oferta na dostawę urządzenia do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę urządzenia do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC związanej z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów” Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert.”

Rozstrzygnięcie postępowania nr 19/POIR_1.1.1/2018

   W postępowaniu numer: 19/POIR.1.1.1/2018 na dostawę urządzenia do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC jako dostawcę wybrano TLAB Technika Laboratoryjna Ul. Szklarniowa 5G, 05-077 Warszawa, data otrzymania 20.11.2018r., cena 75 000,00 PLN netto, 92 250 PLN brutto”


Postępowanie ofertowe nr: 20/POIR.1.1.1/2018 – oferta na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 20/POIR.1.1.1/2018:

   W postępowaniu numer: 20/POIR.1.1.1/2018 – oferta na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych jako dostawcę wyłoniono:

1) Kit do oceny żywotności komórek do zastosowania w cytometrii przepływowej, Ilość: 1kit x 100 testów - brak oferty.

VWR International Sp. z o.o; ul. Limbowa 5; 80-175 Gdańsk, 08.01.2019r, data otrzymania 08.01.2019r.:

2) Taśma do autoklawu - cena - 217,62 PLN;

3) Filtry strzykawkowe, o średnicy 25 mm z hydrofilową membraną PVDF o porach 5 μm, produkt niepirogenny, z małym powinowactwem do wiązania białek, cena - 1 795,80 PLN.

4) Filtry strzykawkowe, sterylne o średnicy 25 mm, wielkości porów 0,2 µm, membrana wykonana z nylonu, obudowa wykonana z polipropylenu, wlot: żeński typu luer lock, cena - 1856,32 PLN;

Anchem sp. z o.o.; sp.k, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa; data otrzymania 07.01.2019r.:

5) Filtry strzykawkowe, producent: Macherey-Nagel; Filtry strzykawkowe wykonane z poliamidu, o średnicy membrany 13mm i wielkości porów 45µm, przeznaczone do filtrowania średnio polarnych cieczy organiczno-wodnych - cena - 639,60 PLN.

6) Fiolki do zastosowań GC i HPLC wraz z korkiem z otworem; cena - 258,30 PLN.


„Postępowanie ofertowe nr: 21/POIR.1.1.1/2018 – oferta na dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 21/POIR.1.1.1/2018:

   W postępowaniu numer: 21/POIR.1.1.1/2018 – oferta na dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych jako dostawcę wyłoniono:

1) Zestaw do przeprowadzenia reakcji immunoenzymatycznej ELISA wykrywającej bydlęcą metalopeptydazę typu 13 -Pointe Scientific Polska Spółka z o. o., 02-956 Warszawa, ul. Rumiana 76; data otrzymania 28.01.2019; cena 1 722,00 PLN;

2) Zestaw do przeprowadzenia reakcji immunoenzymatycznej ELISA wykrywającej prostaglandynę E2 u wielu gatunków - Biolim Paulina Lemańczyk, 81-393 Gdynia, ul. Abrahama 68/4, data otrzymania 01.02.2019; cena 1592,85;

3) Ręczniki bezpyłowe - brak oferty.

4) Metanol do analizy HPLC, produkt o numerze katalogowym 34860, producent: Sigma-Aldrich, produkt równy bądź równoważny - Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań; data otrzymania 01.02.2019 r. cena 307,01 PLN

5) Dezyradus, Producent: Alpinus Chemia, produkt równy bądź równoważny 5x5l - Alinus Chemia sp. z o. o. 86-050 Solec Kujawski ul. Garbary 5; data otrzymania 30.01.2019 r.; cena 378,00 PLN

6) Butelki do hodowli komórkowej o powierzchni hodowlanej 175cm2 - BIOKOM Systems M. Sidor spólka jawna ul. Wspólna 3 05-090 Janki, data otrzymania 28.01.2019 r; cena 1282,18 PLN

7) • Cylinder szklany o pojemności 25ml - 2 szt - cena 59,04 PLN ;
    • Cylinder szklany o pojemności 50ml - 4 szt. 123,00PLN ,
    • Cylinder szklany o pojemności 100ml - 4szt.-cena 132,84 PLN,
    • Zlewka szklana o pojemności 1000ml - 2 szt. - cena 121,77
WITKO Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź; data otrzymania 29.01.2019;


Postępowanie nr 22/POIR_1.1.1/2019 oferta na dostawę ampułkostrzykawek.

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych (ampułkostrzykawki) związanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert:

22_POIR_1.1.1_2019_Zapytanie_ofertowe

22_POIR_1.1.1_2019_Załącznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamówienia

22_POIR_1.1.1_2019_Załącznik_nr_2_Formularz_oferty

22_POIR_1.1.1_2019_Załącznik_nr_3_o-braku-powiązań-z-Zamawiającym

W postępowaniu numer: 22/POIR.1.1.1/2019 – nie wpłynęła żadna oferta.


   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na usługę rozlewu kwasu hialuronowego, zawiązanego z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę rozlewu kwasu hialuronowego.

Postępowanie nr 23/POIR_1.1.1/2019.

23_POIR_1.1.1_2019_Zapytanie_ofertowe

23_POIR_1.1.1_2019_Załącznik 1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

23_POIR_1.1.1_2019_Załącznik_2_Formularz_oferty_v1.0

23_POIR_1.1.1_2019_Załącznik_3_Oświadczenie_o_braku_pow_kapitalowych_v1.0

Rozstrzygnięcie postępowania nr 23/POIR.1.1.1/2019:

W postępowaniu numer: 23/POIR.1.1.1/2019 – nie wpłynęła żadna oferta.


Postępowanie 24/POIR_1.1.1/2019.

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych do badań, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: hialuronianu sodu.

24_POIR_1.1.1_2019_Zapytanie_ofertowe

24_POIR_1.1.1_2019_Załącznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamówienia

24_POIR_1.1.1_2019_Załącznik_nr_2_Formularz_oferty

24_POIR_1.1.1_2019_Załącznik_nr_3_o braku powiązań z Zamawiającym

Rozstrzygnięcie postępowania nr 24/POIR.1.1.1/2019:

W postępowaniu numer: 24/POIR.1.1.1/2019 – nie wpłynęła żadna oferta.


   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na usługę rozlewu kwasu hialuronowego, zawiązanego z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę rozlewu kwasu hialuronowego.

25_POIR_1.1.1_2019_Zapytanie_ofertowe

25_POIR_1.1.1_2019_Załącznik 1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

25_POIR_1.1.1_2019_Załącznik_2_Formularz_oferty

25_POIR_1.1.1_2019_Załącznik_3_Oświadczenie_o_braku_pow_kapitalowych

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl