Menu

01. POIR.02.01 – Centrum Badawczo-Rozwojowe

Drukowanie

Do 2019 laboratorium Biovico przekształci się w innowacyjne centrum badawczo- rozwojowe! W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie nowoczesnego ośrodka badawczego.

Projekt: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”.

Umowa o dofinansowanie: POIR.02.01.0-00-0167/15-00

Data zawarcia umowy: 8 września 2016 Wartość projektu: 7 982 617,59 PLN Dofinansowanie: 3 383 463,15 PLN Okres realizacji: styczeń 2016 - grudzień 2019.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego zajmującego się rozwojem produktów opartych o innowacyjne biomateriały w zastosowaniu biomedycznym. Działalność CBR oscylować będzie wokół opracowania oraz wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych produktów medycznych, nanokompozytów służących do leczenia stanów zapalnych stawów, regeneracji stawów, uzupełnienia braków mazi stawowej, uzupełnienia ubytków kostnych związanych z mikro pęknięciami czy implantacją kostną. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonych postępowań, w związku z realizacją projektu pt.” Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, udzielono następujących zamówień:

- dostawa fabrycznie nowego cytometru przepływowego, numer zapytania ofertowego: 1/POIR 2.1./2016, jako dostawcę wyłoniono: MERCK Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

- dostawa fabrycznie nowego reometru, numer zapytania ofertowego: 2/POIR 2.1./2016, jako dostawcę wyłoniono: A.P. Instruments z siedzibą w Warszawie, ul. Buszycka 18B, 02-869 Warszawa.

- dostawa fabrycznie nowego analizatora wielkości cząstek, numer zapytania ofertowego: 3/POIR 2.1./2016, jako dostawcę wyłoniono: ITS Science Sp. z o. o. sp. k., Poświętne 25B. 26-670 Pionki.

- dostawa fabrycznie nowego fotometru rozpraszania światła, różnicowego detektora refraktometrycznego i systemu chromatogaficznego, numer zapytania ofertowego: 4/POIR 2.1./2016, jako dostawcę wyłoniono: Wyatt Technology Europe GmbH, Hochstarsse 12a, SE-56307 Dernbach.

- dostawa fabrycznie nowego termocyklera, numer zapytania ofertowego: 5/POIR 2.1./2016, jako dostawcę wyłoniono: Syngen sp. z o.o. sp. k., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław.

- dostawa fabrycznie nowego osmometru, numer zapytania ofertowego: 6/POIR 2.1./2017, jako dostawcę wyłoniono: POLYGEN Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice.

- roboty budowlane na przebudowę hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym i magazynowym na Laboratorium Preparatów Biomedycznych – Badawczo – Usługowe, numer zapytania ofertowego: 7/POIR 2.1./2017, jako wykonawcą wyłoniono: Simbesco Polska Sp. z o.o. Janin 21, 83-207 Kokoszkowy.

W postępowaniu nr 8/POIR_2.1/2017 na dostawę mebli laboratoryjnych oraz dygestoriów:

jako dostawcę wyłoniono: Alchem Grupa Sp. Z o. o, ul. Polna 21, 87-100 Toruń

W postępowaniu nr 9/POIR.2.1/2017 na dostawę w zadaniu nr 1: serwerów, macierzy, UPS, szafy RACK, oprogramowania; w zadaniu nr 2: urządzeń sieciowych, oprogramowania; w zadaniu nr 3: komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu konferencyjnego:

jako dostawcę wyłoniono:

Zadanie 1: 1. Nazwa i adres: mediabit sp. z o.o., ul. Jana Trepczyka 14, 84-200 Wejherowo 2. Data wpłynięcia oferty: 21 listopada 2017 roku 3. Cena: 163 405,00 PLN netto

Zadanie 2: 1. Nazwa i adres: Avena Technologie Beata Szulc, ul. Solna 7B, 81-577 Gdynia 2. Data wpłynięcia oferty: 21 listopada 2017 roku 3. Cena: 84 672,36 PLN netto

Zadanie 3: 1. Nazwa i adres: Avena Technologie Beata Szulc, ul. Solna 7B, 81-577 Gdynia 2. Data wpłynięcia oferty: 21 listopada 2017 roku 3. Cena: 67 336,60 PLN netto

 

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, związanego z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: mebli laboratoryjnych – szafy pracownicze.

W postępowaniu nr 10/POIR.2.1/2018 na dostawę: mebli laboratoryjnych – szafy pracownicze, nie wpłynęła żadna oferta i w związku z tym nie został wyłoniony dostawca.

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu związanego z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: autoklawu do laboratorium - Postępowanie nr numer: 11/POIR_2.1/2018.

Postępowanie nr numer: 11/POIR_2.1/2018

W postępowaniu nr 11/POIR_2.1/2018 na dostawę autoklawu do laboratorium jako dostawcę wybrano: STERIMED Sp. z o. o., Ul. Żwirki i Wigury 47 lok 7, 02-091 Warszawa, Cena netto: 50 000 PLN.

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu związanego z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: autoklawu przemysłowego - Postępowanie nr numer: 12/POIR_2.1/2018

Postępowanie nr numer: 12/POIR_2.1/2018

W postępowaniu nr 12/POIR_2.1/2018 na dostawę autoklawu przemysłowego jako dostawcę wybrano: STERIMED Sp. z o. o., Ul. Żwirki i Wigury 47 lok 7, 02-091 Warszawa, Cena netto: 136 000 USD.


Zapytanie ofertowe numer: 13/POIR_2.1/2018

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu, związanego z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: autoklawu przemysłowego do laboratorium.

Rozstrzygnięcie postępowania

   W postępowaniu nr 13/POIR_2.1/2018 na dostawę autoklawu przemysłowego jako dostawcę wybrano: GETINGE POLSKA Sp. z o.o; Ul Osmańska 14; 02-823 Warszawa, Cena netto: 599 900,00 pln.


Zapytanie ofertowe numer: 14/POIR_2.1/2019

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu, związanego z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na: zaprojektowania, dostarczenia i uruchomienia instalacji wody oczyszczonej o standardzie farmaceutycznym, obejmującym wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucję wody WFI.

   W postępowaniu nr 14/POIR_2.1/2019 na: zaprojektowania, dostarczenia i uruchomienia instalacji wody oczyszczonej o standardzie farmaceutycznym, obejmującym wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucję wody WFI jako dostawca wybrany został Aqua Engineering Sp. z o.o. Michał Jeziorek; ul. Zawodzie 7; 02-981 Warszawa, cena netto 650 950,00 PLN; cena brutto 800 668,50 PLN.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl