Menu

04. POIR.04.01.04.00 – INPOLYBOND


Drukowanie

Projekt dedykowany opracowaniu nowych substytutów kostnych – biomateriału do zastosowania jako skuteczne wypełnienia kostne i wspomagające regenerację tkanki kostnej.

Projekt: „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”

Umowa o dofinansowanie: POIR.04.01.04.00-0133/15

Data zawarcia umowy: 10 czerwca 2016

Wartość projektu: 6 274 385,00 PLN

Dofinansowanie: 4 566 444,00 PLN

Okres realizacji: styczeń 2016 - grudzień 2020.

W wyniku realizacji projektu powstaną iniekcyjne materiały kościozastępcze, oparte na nanostrukturalnym hydroksyapatycie, o właściwościach fizykochemicznych zmodyfikowanych polimerami.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego członkami są:

1. Biovico sp. z o.o. – lider konsorcjum

2. Politechnika Warszawska


W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, zawiązanego z realizacją projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: maszynę do badań wytrzymałościowych wraz z dodatkowym osprzętem. Postępowanie nr 1/POIR_4.1.4/2017

Zapytanie ofertowe


Jako dostawcę wyłoniono: KONTECH Sp. Z o. o., ul. Ogrodowa 74, 91-071 Łódź.

Postępowanie nr 2/POIR_4.1.4/2018

W postępowaniu nr 2/POIR_4.1.4/2018 na dostawę odczynników chemicznych, jako dostawcę wyłoniono:

• Wodorofosforan sodu: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia.Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 80,00PLN

• Diwodorofosforan potasu: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia. Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 68,00PLN

• Chlorek potasu: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia. Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 48,00PL

• BCP: brak oferty – nierozstrzygnięte

• PVA: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia. Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 540,00PLN.

• MCPM: brak oferty - nierozstrzygnięte

W związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1.1. – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych.

180829_Rozeznanie rynku_Specyfikacje


   W związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1.1. – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych.

180917_Rozeznanie rynku

Termin składania ofert - 24.09.2018 r.

Rozstrzygnięcie:

   W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dla następujących produktów wybrano dostawców:

Filtry strzykawkowe – Polgen Sp. z o.o. 92-516 Łódź, ul. Puszkina 80;

Szczotki do czyszczenia butelek, tryskawka do wody destylowanej, strzykawki 50ml – WITKO Sp. z o.o.; 92-332 Łódź.

Nie otrzymano ofert na następujące produkty: Kwas trichlorooctowy, hydrat soli disodowej β-glicerofosforanu, kit do oznaczania fosfatazy alkalicznej, igły jednorazowe 14G, igły jednorazowe 21G.


Rozeznanie rynku POIR_4.1.4/2018 oferta na dostawę odczynników do badań biologicznych i materiałów eksploatacyjnych.

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników biologicznych i materiałów eksploatacyjnych zawiązanych z realizacją projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert.

2018.11.15_POIR_4.1.4_2018_Rozez_rynku_odczyn_biol_mat_eksp

Rozstrzygnięcie do rozeznania rynku z 15 listopada 2018 r.

   W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dla następujących produktów wybrano dostawców:

Końcówki do pipet 1000ul – VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk;

Końcówki do pipet 1-200ul – VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk;

Końcówki do pipet 5 ml – VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk;

Nie otrzymano ofert na następujące produkty: Medium hodowlane DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), high glucose; Medium hodowlane McCoy 5A (1x); Human Mesenchymal Stem Cells (hMSC); Medium hodowlane dla komórek macierzystych uzyskanych ze szpiku kostnego; Suplement do medium hodowlanego dla komórek macierzystych uzyskanych ze szpiku kostnego”


Rozeznanie rynku 04.12/POIR_4.1.4/2018 oferta na dostawę odczynników do badań biologicznych i materiałów eksploatacyjnych.

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych i materiałów eksploatacyjnych zawiązanych z realizacją projektu pn.: „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert.

2018.12.04_POIR_4.1.4_2018_Rozez_rynku_odczyn_chem_mat_eksp

Rozstrzygnięcie do rozeznania rynku nr 04.12/POIR_4.1.4/2018.

   W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dla następujących produktów wybrano dostawców:

Kwas ortofosforowy(V) 85% czda do analiz, POCH; D-Mannitol; Wodorotlenek wapnia do analizy; Pojemniki na probówki o pojemności 180 ml; Igły duże 14Gx3’’, 2.1 x 80 mm; Końcówki do pipet 1000ul; Łączniki do strzykawek z końcówką żeńska-żeńska - VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk;

Zlewka szklana o pojemności 1000ml; Zlewka szklana o pojemności 600ml; Cylinder szklany o pojemności 25ml; Cylinder szklany o pojemności 50ml; Cylinder szklany o pojemności 100ml – ALCHEM Group Sp.z o.o.; ul. Polna 21, 87-100 Toruń.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl