Menu

05. RPPM.02.02.01 – Magazyn

belka-RPO - Kopia

Projekt„Poszerzenie rynków zbytu poprzez stworzenie nowoczesnego magazynu farmaceutycznego w nowo tworzonej siedzibie firmy Biovico w Gdyni”

Celem projektu jest utworzenie wyspecjalizowanego, nowoczesnego magazynu przyprodukcyjnego przeznaczonego do przechowywania wyrobów medycznych, substancji farmaceutycznych oraz surowców do ich produkcji, a także suplementów diety, będących w portfolio produktowym Wnioskodawcy. Namacalnym efektem realizacji projektu będzie uzyskanie nowych, większych w stosunku do stanu obecnego oraz odpowiednio przystosowanych powierzchni, które będą w ramach realizacji przystosowane zgodnie z założeniami GMP oraz normy ISO 13485. Nowo powstały magazyn wraz z planowaną infrastrukturą przyczyni się bezpośrednio do rozwoju firmy, optymalizacji produkcji oraz sprzedaży oraz ułatwi w sposób znaczny wprowadzenie nowych produktów na rynek, zwłaszcza powstałych w wyniku własnego rozwoju oraz wdrożeń w zakładzie produkcyjnym.

Umowa o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0255/17-00

Data zawarcia umowy: 21-12-2017.

Wartość projektu: 2 000 000,00 PLN

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 900 000,00 PLN

Okres realizacji: marzec 2017 r. – czerwiec 2019 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl