Menu

02. RPPM.01.01.01-CHONDRO

belka-RPO - Kopia

   Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie grupy innowacyjnych produktów, których stosowanie poprawi komfort życia osób z uszkodzeniami tkanki chrzęstnej o różnym podłożu. Wdrożone produkty umożliwią prowadzenie kompleksowej terapii pacjenta na każdym etapie choroby. Ich innowacyjne właściwości zapewnią długotrwały efekt terapeutyczny

Projekt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej.”


Umowa o dofinansowanie: RPPM.01.01.01-22-0080/16-00

Data zawarcia umowy: 17 lipca 2017

Koszty kwalifikowane: 11 156 126,00 PLN

Dofinansowanie: 7 622 829,50 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2016 - grudzień 2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Zapytanie ofertowe nr 1/RPO_1.1.1/2018

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników do badań, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej.” Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: odczynników chemicznych.

Do postępowania 1/RPO_1.1.1/2018:

Jako najkorzystniejszą oceniono ofertę firmy:

a)Etylowy alkohol 96% C2H5OH sodu - 1 168,50 zł brutto, data wpłynięcia oferty - 25.06.2018r., POL-AURA Jakub Ławrynowicz, ul. Trylińskiego 12 10-683 Olsztyn

b)Sodu (meta)nadjodan ≥99.5% (RT) NaIO4 - 288,50 zł brutto, data wpłynięcia oferty - 20.06.2018r., ALCHEM, Sp.z.o.o., Sp.k., ul. Polna 21, 87-100 Toruń,

c)Chlorek sodu NaCl – 301,35 zł brutto, data wpłynięcia oferty - 26.06.2018r., VINC Andrzej Jurkiewicz, Ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia,

d)Nadtlenek wodoru – 274,60 zł brutto, data wpłynięcia oferty - 20.06.2018r., ALCHEM, Sp.z.o.o., Sp.k., ul. Polna 21, 87-100 Toruń,


Zapytanie ofertowe nr 3/RPO_1.1.1/2018

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników do badań, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstne”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: odczynników do badań biologicznych.

Do postępowania 3/RPO_1.1.1/2018:

Jako najkorzystniejszą oceniono ofertę firmy:

a)SYBR™ Green PCR Master Mix - 3 406,23 zł brutto, data wpłynięcia oferty - 26.06.2018r., SIGMA-Aldrich Sp. z o.o., Ul. Szelągowska 30; 61-626 Poznań;

b)Zestaw do odwrotnej transkryptazy na bazie enzymu odwrotnej transkryptazy AMV – brak oferty;

c)Koktajl inhibitorów proteaz – 1 481,99 zł brutto, data wpłynięcia oferty - 26.06.2018r., SIGMA-Aldrich Sp. z o.o., Ul. Szelągowska 30; 61-626 Poznań;

d)Trizol – 875,76 zł brutto, data wpłynięcia oferty - 26.06.2018r., POLGEN Sp.z.o.o., Sp.k., ul. Ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź;

e)Medium do hodowli komórkowej DMEM F12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium:Nutrient Mixture F-12)- 830,25 zł brutto, data wpłynięcia oferty - 26.06.2018r., SIGMA-Aldrich Sp. z o.o., Ul. Szelągowska 30; 61-626 Poznań;

f)Zestaw do doczyszczania RNA - 510,33 zł brutto, data wpłynięcia oferty - 26.06.2018r., A&A BIOTECHNOLOGY S.C, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia;

g)Kolagenaza typu II - 6 411,31 zł brutto, data wpłynięcia oferty - 26.06.2018r., SIGMA-Aldrich Sp. z o.o., Ul. Szelągowska 30; 61-626 Poznań;

h)Kolagenaza typu IV - brak oferty;

i)Zestaw do detekcji dwuniciowego DNA w materiale biologicznym - brak oferty.


Zapytanie ofertowe nr 2/RPO_1.1.1/2018

W postępowaniu nr 2/RPO_1.1.1/2018 – dostawa materiałów zużywalnych jako dostawców wyłoniono:

- Membrany dializacyjne/ 2sztuki - Witko Sp. z o.o Ul. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź, cena 1802,00, data wpłynięcia 02.07.2018;

- Probówki wirówkowe 15 ml (niesterylne)/200sztuk - BIOKOM SYSTEMS M.Sidor Spółka jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki,cena 88,00 PLN, data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Probówki wirówkowe 15 ml (sterylne)/200sztuk - BIOKOM SYSTEMS M.Sidor Spółka jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, cena 130,00 PLN, data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Probówki wirówkowe 50 ml (niesterylne)/.50 sztuk - Merck Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie, 02-305 Warszawa, cena 23,00 PLN, data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Probówki wirówkowe 50 ml (sterylne)/50sztuk - - Merck Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie, 02-305 Warszawa, cena 24,50 PLN, data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Mikroprobówki 2 ml/3000sztuk -BIOKOM SYSTEMS M.Sidor Spółka jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, cena 115,5 PLN, data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Mikroprobówki 100 μl/ 2000sztuk - brak ofert;

- Mikroprobówki 1500 μl/ 2000sztuk -BIOKOM SYSTEMS M.Sidor Spółka jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, cena 64,76 PLN, data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Końcówki do pipet 1-10 μl/ 4000sztuk -BIOKOM BAKA, OLSZEWSKI Sp. jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, cena 119,63, data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Końcówki do pipet 200 μl/ 5000sztuk - BIOKOM BAKA, OLSZEWSKI Sp. jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, cena 147,35 data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Końcówki do pipet 1 ml/ 5000sztuk - BIOKOM BAKA, OLSZEWSKI Sp. jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, cena 221,00 data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Końcówki do pipet 5 ml/ 250sztuk -BIOKOM BAKA, OLSZEWSKI Sp. jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, cena 67,77 data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Końcówki do pipet 10 ml/ 250sztuk - IOKOM BAKA, OLSZEWSKI Sp. jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, cena 154,70 data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Fiolki gwintowane ND24 (wg norm EPA) 20 ml/ 200sztuk - Witko Sp. z o.o Ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, cena 225,00 PLN data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Rękawiczki jednorazowe M/ 500sztuk - Witko Sp. z o.o Ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, cena 95,00 PLN data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Rękawiczki jednorazowe S/ 500sztuk - Witko Sp. z o.o Ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, cena 95,00 PLN data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Rękawiczki jednorazowe L/ 500sztuk - Witko Sp. z o.o Ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, cena 95,00 PLN data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Płytki do hodowli komórkowej/ 6-200szt, 24-200szt, 48-100szt, 96-200szt. -VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, cena 2213,46 PLN, data wpłynięcia - 29.06.2018r.,

- Filtry strzykawkowe/ 100sztuk - POLGEN Sp. z o.o., Sp.K, ul. Puszkina 80,92-516 Łódź, cena - 1123,09 PLN, data wpłynięcia - 02.07.2018r.

- Filtry butelkowe/ 50sztuk - brak oferty,

- Pipety serologiczne/ 5ml-500sztuk, 10ml-500sztuk, 25ml-500sztuk - BIOKOM SYSTEMS M.Sidor Spółka jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, cena 1192,50 PLN, data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Pipety Pasteura/ 250sztuk - Merck Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie, 02-305 Warszawa, cena 35,00 PLN, data wpłynięcia - 02.07.2018;

- Probówki reakcyjne do reakcji PCR w czasie rzeczywistym/ 2opakowania - brak oferty,

- Filtry strzykawkowe do filtracji leukocytów./ 25sztuk - brak oferty,

- Kompresy medyczne/ 400sztuk - brak oferty.


Zapytanie ofertowe nr 4/RPO_1.1.1/2018.

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników do badań i materiałów eksploatacyjnych, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstne”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do badań i materiałów eksploatacyjnych .

W postępowaniu nr 4/RPO_1.1.1/2018 na dostawę odczynników do badań i materiałów eksploatacyjnych jako najkorzystniejszą oceniono ofertę firmy:

a) Membrany dializacyjne typu: Zellu Trans – brak ważnej oferty,

b) TNBS Roztwór kwasu pikrylosulfonowego, Picrylsulfonic acid solution - SIGMA-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30; 61-626 Poznań; data wpłynięcia 24 .07.2018, kwota 1 383,21 PLN;

c) Tyramine hydrochloride (C8H11NO · HCl) - SIGMA-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30; 61-626 Poznań; data wpłynięcia 24 .07.2018; kwota 922,13 PLN

d) Sodu nadjodan, Sodium (meta)periodate - SIGMA-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30; 61-626 Poznań; data wpłynięcia 24 .07.2018; kwota 658,67 PLN

e) N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride (EDC) -SIGMA-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30; 61-626 Poznań; data wpłynięcia 24 .07.2018; kwota 922,13 PLN

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl