Menu

Specjalista ds. badań i rozwoju – biomateriały

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie oraz modyfikacja iniekcyjnych materiałów kościozastępczych;
 • Badania związane z charakterystyką materiałów, zgodną z normami oraz wytycznymi dla wyrobów medycznych;
 • Tworzenie pełnej dokumentacji dla opracowywanych materiałów kościozastępczych;
 • Wdrażanie najnowszych dostępnych technologii, związanych z opracowaniem innowacyjnych materiałów kościozastępczych; wykorzystanie najnowszych trendów w tworzeniu nowatorskich rozwiązań w ortopedii;
 • Aktywny udział w rozwoju przedklinicznym oraz klinicznym materiału;
 • Udział w transferze technologii do skali półprzemysłowej i przemysłowej;
 • Opracowywanie danych statystycznych i projektowanie eksperymentów;
 • Współtworzenie strategii rozwoju nowych produktów;
 • Współpraca ze środowiskiem ortopedycznym;
 • Wsparcie merytoryczne dla pozostałych działów firmy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe, ze specjalizacją w dziedzinie: inżynierii materiałowej,chemii, technologii chemicznej, chemii polimerów, nanotechnologii, technologii biopolimerów;
 • Zakończone studia doktorskie bądź 3 letnie doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym bądź biotechnologicznym;
 • Doświadczenie w samodzielnej pracy laboratoryjnej na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w opracowywaniu nowych materiałów;
 • Doświadczenie w badaniach materiałów na bazie hydroksyapatytu oraz fosforanów wapnia;
 • Doświadczenie w skalowaniu procesów i walidacji metod;
 • Wiedza z zakresu nanotechnologii, inżynierii materiałowej, chemii nieorganicznej;
 • Wiedza z zakresu zaawansowanych technik pomiarowych;
 • Umiejętność projektowania i korygowania doświadczeń;
 • Samodzielność, kreatywność, zaangażowanie;
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • Arakcyjne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Uczestnictwo w ambitnych projektach badawczych w ramach aktualnie realizowanych prac badawczych
 • Pracę w doskonale wyposażonym laboratorium badawczo-rozwojowym
 • Profesjonalne wdrożenie do pracy oraz szkolenia
 • Możliwość rozwoju i awansu w strukturze firmy
 • Pracę z bardzo ciekawymi tematami badawczymi w innowacyjnej firmie biotechnologicznej

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres e-mail: rnd@biovico.pl z dopiskiem nazwy stanowiska w temacie wiadomości.

Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej/doktorskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.

W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji przez firmę Biovico sp. z o. o. (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl