Menu

Specjalista ds. badań i rozwoju – biologia

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do oznaczania aktywności biologicznej, efektywności działania, bezpieczeństwa oraz farmakologii/farmakokinetyki wyrobów na bazie kwasu hialuronowegorealizacja założonych budżetów sprzedaży;
 • Określanie aktywności biologicznej związków in vitro (w hodowli komórkowej) jak również in vivo (na zwierzęcych modelach chorób);
 • Projektowanie nowych i ulepszenie istniejących metod badawczych na poziomie in vitro oraz in vivo w zakresie badania aktywności związków wobec głównych zespołów chorobowych, tj. procesy zapalne, choroby układu kostnego, choroby metaboliczne, choroby immunologiczne, choroby neurologiczne
 • Badanie mechanizmów molekularnych działania związków, biomateriałów;
 • Podejmowanie merytorycznych decyzji niezbędnych do realizacji powierzonych przez przełożonych zadań badawczych w założonym czasie oraz standardzie;
 • Aktywna współpraca z innymi członkami zespołu badawczego nad rozwojem nowych produktów;
 • Projektowanie eksperymentów;
 • Współtworzenie strategii rozwoju nowych produktów;
 • Wsparcie merytoryczne dla pozostałych działów firmy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk biomedycznych, ze specjalizacją w dziedzinie: biologii komórki, biotechnologii, biochemii lub pokrewnej;
 • Zakończone studia doktorskie bądź 3 letnie doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym bądź biotechnologicznym;
 • Doświadczenie w rozwijaniu i zastosowaniu wyspecjalizowanych modeli in vivo lub in vitro w projektach z dziedziny badań nad nowymi biomateriałami, lekami lub pokrewnych w otoczeniu przemysłowym lub akademickim;
 • Doświadczenie w hodowli linii komórkowych oraz pierwotnych komórek in vitro, mile widziane doświadczenie w pracy z komórkami macierzystymi;
 • Doświadczenie w badaniach in vitro i in vivo związanych z rozwojem biomateriałów;
 • Doświadczenie w metodach biochemicznych oznaczania mechanizmu działania związków, w tym znajomość takich technik jak western blotting, ELISA, cytometria przepływowa, immunohistochemia, immunofluorescencja;
 • Doświadczenie w opracowywaniu modeli badawczych na poziomie biochemicznym oraz komórkowym;Mile widziany udział w projektach badawczych związanych z biomateriałami w zastosowaniu ortopedycznym;
 • Samodzielność, kreatywność, zaangażowanie;
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • uczestnictwo w ambitnych projektach badawczych w ramach aktualnie realizowanych prac badawczych
 • pracę w doskonale wyposażonym laboratorium badawczo-rozwojowym
 • profesjonalne wdrożenie do pracy oraz szkolenia
 • możliwość rozwoju i awansu w strukturze firmy
 • pracę z bardzo ciekawymi tematami badawczymi w innowacyjnej firmie biotechnologicznej

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres e-mail: rnd@biovico.pl z dopiskiem nazwy stanowiska w temacie wiadomości.

Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej/doktorskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.

W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji przez firmę Biovico sp. z o. o. (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl