Menu

03. POIR.01.01.01 – HA


Drukowanie

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania stabilizowanego kwasu hialuronowego do iniekcji dostawowych, wzbogaconego o dodatkowe związki.

Projekt: „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”.

Celem projektu jest przygotowanie technologii do komercyjnego wdrożenia stabilizowanego kwasu hialuronowego, wzbogaconego o związki krzemu oraz lecytynę, do iniekcji dostawowej stanowiący innowacyjny produkt do wiskosuplementacji. Dzięki zastosowaniu kombinacji kwasu hialuronowego oraz lecytyny możliwe będzie uzupełnienie niedoborów mazi stawowej oraz zapewnienie odpowiedniego efektu lubrykacyjnego panewek stawowych. Natomiast, wykorzystanie w preparacie związków krzemu zahamuje proces degradacji oraz uruchomi procesy związane z regeneracją chrząstki, co istotnie wpłynie na komfort życia pacjentów. Opracowany produkt będzie przełomowy w skali kraju oraz świata. W ramach projektu planowane jest przyśpieszenie optymalizacji formulacji oraz badań efektywności działania końcowego produktu oraz przeprowadzenie kosztownych badań związanych z wytworzeniem szarż technologicznych. W ramach projektu przeprowadzone zostanie podniesienie skali i wytworzenie serii pilotażowych, które zostaną wykorzystane do badań walidacyjnych, przedklinicznych oraz klinicznych. Opracowana zostanie również dokumentacja technologiczna i rejestracyjna pozwalająca na szybkie wdrożenie preparatu na rynek po zakończeniu projektu. W wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie pełna gotowość do uruchomienia produkcji pierwszego polskiego preparatu do wiskosuplementacji stawu kolanowego na bazie kwasu hialuronowego wzbogaconego o związki krzemu i lecytynę.


Umowa o dofinansowanie: POIR.01.01.01.-00-0864/16

Data zawarcia umowy: 18 sierpnia 2017

Wartość projektu: 11 201 150,70 PLN

Dofinansowanie: 7 322 985,18 PLN

Okres realizacji: styczeń 2017 – czerwiec 2020

Postępowanie nr 2/POIR_1.1.1/2018.

W postępowaniu nr 2/POIR_1.1.1/2018 na usługę rozlewu kwasu hialuronowego jako usługodawcę wyłoniono firmę INNATE S.R.L., Viale Industria 11-13, 15067 Novi Ligure (AL.)

Postępowanie nr 1/POIR_1.1.1/2018.

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników związanych z realizacją projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów” Biovico Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: kwasu hialuronowego. Postępowanie nr 1/POIR_1.1.1/2018.

W postępowaniu nr 1/POIR_1.1.1/2018 na dostawę kwasu hialuronowego do badań: jako dostawcę wyłoniono HTL S.A.S., ZI de l'Aumaillerie, 35133 Javené-France.

Postępowanie nr 4/POIR_1.1.1/2018

W postępowaniu nr 4/POIR_1.1.1/2018 na dostawę materiałów eksploatacyjnych, jako dostawców wyłoniono:

• Płytki hodowlane: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk.Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 3392,92PLN

• Pipety serologiczne: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 671,00PLN

• Pipety Pasteur: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 53,77PLN

• Mikroprobówki 100ul: brak oferty – nierozstrzygnięte

• Mikroprobówki 1500ul: BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k/ Warszawy. Data wpłynięcia: 09.04.2018.Cena: 62,12PLN

• Mikroprobówki 2ml: BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k / Warszawy.Data wpłynięcia: 09.04.2018.Cena: 110,85PLN

• Filty strzykawkowe MilexSV: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Vilaki do HPLC: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Strzykawki 20ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 60,00PLN

• Strzykawki 1ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 45,00PLN

• Filtry strzykawkowe 0,02um: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Filtry strzykawkowe 0,2um: ANCHEM, ul.Międzyborska 23, 04-041 Warszawa. Data wpłynięcia: 05.04.2018.Cena: 250,00PLN

• Filtry strzykawkowe 0,45um: ANCHEM, ul.Międzyborska 23, 04-041 Warszawa. Data wpłynięcia: 05.04.2018.Cena: 250,00PLN

• Probówki wirówkowe 15ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018.Cena: 240,00PLN

• Probówki wirówkowe 50ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018.Cena: 280,00PLN

• Końcówki do pipet 1-10ul: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018.Cena: 180,00PLN

• Końcówki do pipet 200ul: BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k / Warszawy. Data wpłynięcia: 09.04.2018.Cena: 171,18PLN

• Końcówki do pipet 1ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 440,00PLN

• Końcówki do pipet 5ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 50,00PLN

• Końcówki do pipet 10ml: VWR International, ul. Limbowa 5, 80-001 Gdańsk. Data wpłynięcia: 09.04.2018. Cena: 126,69PLN

• Probówki reakcyjne do PCR: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Rękawiczki jednorazowe M: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Rękawiczki jednorazowe S: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Rękawiczki jednorazowe L: brak oferty - nierozstrzygnięte

Postępowanie nr 3/POIR.1.1.1/2018 – odczynniki chemiczne

W postępowaniu nr 3/POIR_1.1.1/2018 na dostawę odczynników chemicznych do badań, jako dostawców wyłoniono:

• Azotan sodu: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia.Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018.Cena: 84,00 PLN

• Izopropanol: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia. Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 106,00PLN

• Kwas siarkowy: Chempur, Jana Lortza 70A, 41-940 Piekary Śląskie. Data wpłynięcia: 30.03.2018.Cena: 34,00PLN

• Alkohol etylowy: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia. Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 214,00PLN

• Wodorofosforan sodu: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia.Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 40,00PLN

• Diwodorofosforan sodu: Chempur, Jana Lortza 70A, 41-940 Piekary Śląskie.Data wpłynięcia: 30.03.2018.Cena: 53,00PLN

• Toluen: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia. Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 61,00PLN

• Azydek sodu: Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Data wpłynięcia: 04.04.2018. Cena: 337,50PLN

Postępowanie nr 5/POIR_1.1.1/2018

W postępowaniu nr 5/POIR_1.1.1/2018 na dostawę odczynników biologicznych do badań, jako dostawców wyłoniono:

• Odwrotna transkryptaza: Promega GmbH, Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim, Germany. Data wpłynięcia: 28.03.2018.Cena: 2116,00PLN

• Kity do oczyszczania RNA: A&A Biotechnology, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Data wpłynięcia: 03.04.2018.Cena: 829,80PLN

• Medium DMEM-F12: Thermo Fisher Scientific, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Data wpłynięcia: 04.04.2018. Cena: 425,25PLN

• RPMI 1640: Thermo Fisher Scientific, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Data wpłynięcia: 04.04.2018. Cena: 368,32PLN

• Roztwór L-glutaminy: Thermo Fisher Scientific, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Data wpłynięcia: 04.04.2018. Cena: 43,98PLN

• Przeciwciało iNOS: brak oferty - nierozstrzygnięte

• Przeciwciało COX: Thermo Fisher Scientific, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Data wpłynięcia: 04.04.2018.1136,20PLN

Postępowanie ofertowe nr numer: 6/POIR.1.1.1/2018 – dostawa lecytyny

W postępowaniu nr 6/POIR_1.1.1/2018 na dostawę lecytyny, jako dostawcę wyłoniono:

CHEM-Link, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa. Data wpłynięcia: 03.04.2018. Cena: 8660,00EUR

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do badań, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: ampułkostrzykawek.

Postępowanie ofertowe nr numer: 8/POIR.1.1.1/2018 –dostawa ampułkostrzykawek

Brak ofert - postępowanie nierozstrzygnięte.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl