Menu

04. POIR.04.01.04.00 – INPOLYBOND


Drukowanie

Projekt dedykowany opracowaniu nowych substytutów kostnych – biomateriału do zastosowania jako skuteczne wypełnienia kostne i wspomagające regenerację tkanki kostnej.

Projekt: „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”

Umowa o dofinansowanie: POIR.04.01.04.00-0133/15

Data zawarcia umowy: 10 czerwca 2016

Wartość projektu: 6 274 385,00 PLN

Dofinansowanie: 4 566 444,00 PLN

Okres realizacji: styczeń 2016 - grudzień 2020.

W wyniku realizacji projektu powstaną iniekcyjne materiały kościozastępcze, oparte na nanostrukturalnym hydroksyapatycie, o właściwościach fizykochemicznych zmodyfikowanych polimerami.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego członkami są:

1. Biovico sp. z o.o. – lider konsorcjum

2. Politechnika Warszawska


W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, zawiązanego z realizacją projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: maszynę do badań wytrzymałościowych wraz z dodatkowym osprzętem. Postępowanie nr 1/POIR_4.1.4/2017

Zapytanie ofertowe


Jako dostawcę wyłoniono: KONTECH Sp. Z o. o., ul. Ogrodowa 74, 91-071 Łódź.

Postępowanie nr 2/POIR_4.1.4/2018

W postępowaniu nr 2/POIR_4.1.4/2018 na dostawę odczynników chemicznych, jako dostawcę wyłoniono:

• Wodorofosforan sodu: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia.Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 80,00PLN

• Diwodorofosforan potasu: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia. Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 68,00PLN

• Chlorek potasu: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia. Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 48,00PL

• BCP: brak oferty – nierozstrzygnięte

• PVA: VINC, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia. Data wpłynięcia: 05.04.2018 wraz z uzupełnieniem z dnia 06.04.2018. Cena: 540,00PLN.

• MCPM: brak oferty - nierozstrzygnięte

W związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1.1. – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych.

180829_Rozeznanie rynku_Specyfikacje


   W związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1.1. – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych.

180917_Rozeznanie rynku

Termin składania ofert - 24.09.2018 r.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl