Menu

08. EUREKA/COMPLANT/5/2016 – COMPLANT

COMPLANT jest międzynarodowym projektem, którego celem jest sprawdzenie aktywności biologicznej ekstraktów z konopi siewnej. Produkt końcowy znajdzie zastosowanie w miorelaksacji, czyli w rozluźnieniu mięśni szkieletowych.

eureka ncbir


Projekt: „Kompleksowe przetwórstwo ekstraktów roślinnych w celu uzyskania produktów o dużej wartości dodanej.”


Umowa o dofinansowanie: EUREKA/COMPLANT/5/2016.

Data zawarcia umowy: 21 lipca 2016

Wartość projektu: 1 773 549,00 PLN.

Dofinansowanie: 1 507 865,00 PLN.

Okres realizacji: lipiec 2016 - czerwiec 2018.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUREKA.

Biovico Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę sprzętu do laboratorium w postaci “Urządzenia do multipleksowania”, którego zakup współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ze środków programu EUREKA, w ramach projektu pt. „Kompleksowe przetwórstwo ekstraktów roślinnych w celu uzyskania produktów o dużej wartości dodanej” („Comprehensive processing of plant extracts for high value added products”), wyłoniono dostawcę: MERCK Sp. z o.o., ulica Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl