Menu

Ochrona własności

W latach 2016-2022 uczestniczymy w projekcie, którego celem jest ochrona własności wynalazków opracowanych w wyniku innych, do tej pory realizowanych projektów.Projekt: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony w trybie PCT na wynalazek dotyczący technologii ekstrakcji polifenoli z materiału roślinnego”.

Drukowanie

Umowa o dofinansowanie: POIR.02.03.04-22-0001/16-00

Data zawarcia umowy: 24 października 2016

Wartość projektu: 851 590,00 PLN

Dofinansowanie: 369 100,00 PLN

Okres realizacji: styczeń 2016 - grudzień 2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl