Menu

INPOLYBOND

Projekt dedykowany opracowaniu nowych substytutów kostnych – biomateriału do zastosowania jako skuteczne wypełnienia kostne i wspomagające regenerację tkanki kostnej.

Projekt: „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”

Drukowanie

Umowa o dofinansowanie: POIR.04.01.04.00-0133/15

Data zawarcia umowy: 10 czerwca 2016

Wartość projektu: 6 274 385,00 PLN

Dofinansowanie: 4 566 444,00 PLN

Okres realizacji: styczeń 2016 - grudzień 2020.


W wyniku realizacji projektu powstaną iniekcyjne materiały kościozastępcze, oparte na nanostrukturalnym hydroksyapatycie, o właściwościach fizykochemicznych zmodyfikowanych polimerami.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl