Morska filozofia

Świat roślin i zwierząt jest jak nieprzeczytana księga pełna nowych, nadal odkrywanych źródeł zdrowia dla ludzi. Dotychczasowa aktywność człowieka skupiała się głównie na syntetyzowaniu substancji leczniczych na drodze chemicznej. Tymczasem od stuleci były znane organizmy, których spożywanie przynosiło ludziom konkretne korzyści zdrowotne, jednak bagatelizowane były przez świat nauki. Ostatnie dekady przyniosły przełom w podejściu do substancji naturalnych. Dzięki rozwojowi medycyny i zaawansowanych technologii biologicznych udało się wyizolować z organizmów żywych wiele cennych substancji i zamknąć w małych kapsułkach bez utraty ich właściwości terapeutycznych. Dopiero teraz człowiek zdał sobie sprawę jak mało wie o możliwościach, jakie drzemią w istotach żyjących wokół nas. Preparaty pochodzące z żywności noszą ogólną nazwę „Nutraceutyki”. Misją Biovico jest szerzenie idei zdrowego życia i leczenia substancjami naturalnymi, pozbawionymi działań niepożądanych i skutków ubocznych charakterystycznych dla leków uzyskanych chemicznie. Skuteczność i bezpieczeństwo nutraceutyków znajdujących się w portfolio naszej firmy została potwierdzona licznymi badaniami klinicznymi i sprawdzona przez setki tysięcy ludzi na całym świecie, a użyte do ich powstania technologie zostały oparte na nowoczesnych i opatentowanych procesach produkcyjnych.